Skip to content

9 oktober 2021

Ondoorgrondelijk

Het aantal besmettingen in Nederland neemt weer sneller toe dan het aantal tests. Staphorst topt de lijst en de Bijbelgordel is sowieso goed vertegenwoordigd met gemeenten als Neder-Betuwe, Elburg, Barneveld en Veenendaal.

De Bijbelgordel blijft voor mij altijd de Bible Belt. Pas in Amerika in de vroege jaren negentig werd ik immers gewezen op de protestants-christelijke diagonaal die Nederland vanuit het noordoosten naar het zuidwesten doorkruist. De geografische toevalligheid was toen nog nauwelijks een Nederlander opgevallen, tekenend voor de discretie van de orthodoxe gelovigen. Dat is nu anders.

Godvruchtig Nederland kwam in de pandemie veelvuldig in het nieuws, omdat kerkdiensten superspreader events bleken, verslaggevers werden afgetuigd door kerkgangers en een Urker ouderling journalisten erger vond dan SS-ers.

Nu haalt Staphorst dus de krant. De zwartekousengemeente is na Urk de minst gevaccineerde plaats van Nederland. 56% van haar volwassen inwoners is dubbel gevaccineerd (in Urk 30%).

Je moet iemands persoonlijke geloofsovertuiging respecteren. Iedereen leidt zijn eigen leven en laat de ander met rust. Maar lukt dat ook ?

Die 44% niet-inge├źnte Staphorstenaren vormen allereerst een risico voor zichzelf, iets wat ze ongetwijfeld ingecalculeerd hebben. Zo niet, dan doe ik nu een poging. Als ik het aantal 18-plussers in Staphorst afschat op 7700, het aantal niet-gevaccineerden daarmee op 3400, er vanuit ga dat de helft van hen besmet raakt en een overlijdensrisico heeft van 0,5%, dan kom ik uit op nog 8,5 coronasterfgevallen in het dorp.

Daar blijft het niet bij. Hun keuze is immers niet individueel. Het virus geniet vrij spel in de geloofsgemeenschap van die tientallen staphorsten, kan heengaan en zich vermenigvuldigen in allerlei al dan niet reformatorische varianten met Griekse letters. Het respect voor andermans overtuiging komt zo als een boemerang terug bij wie niet die overtuiging is toegedaan.

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.