Skip to content

25 juni

Een gevaarlijke kop

8% van de volwassen Belgen zou de afgelopen 3 maanden met zelfmoordgedachten gespeeld hebben, kopt Le Soir. Ongelovig kijk ik naar dat percentage. Het rolt uit een onderzoek van Sciensano, het staatsinstituut dat over de volksgezondheid waakt. De suggestie is duidelijk. Het komt door de epidemie, of liever: door de lockdown.

Vragen borrelen op. De belangrijkste: hoe hoog lag dat percentage voor de periode april – juni 2019? Le Soir geeft daar geen antwoord op. Sciensano misschien wel, maar daarvoor moet ik dat rapport eerst vinden.

8% is enorm. Je kunt er gif op innemen dat dat getal nu een eigen leven gaat leiden. Iemand zal voorrekenen hoe hooguit 0,2% van de bevolking aan COVID-19 zou overlijden als je het virus gewoon laat uitrazen, zonder lockdowns. Iemand zal concluderen: het middel is minstens 40* zo erg als de kwaal. Q.e.d. Grote kolder natuurlijk, maar wel koren op de molen van #Viruswaanzin en zijn internationale zusters.

Onverantwoordelijk eigenlijk, zo’n krantenkop. Ik ga dat rapport zoeken.