Skip to content

13 november 2021

Afbeelding Voranee via Shutterstock

Gestaafd gevoel

Mijn broek is naar de haaien, mijn knie doet nog zeer,  en die verschillen tussen Nederland en Italië knagen aan me. Klopt het wel dat ik me veiliger kon voelen in Crema dan in Den Haag?

Het voelt altijd goed als ik handen en voeten kan geven aan wat ik in mijn buik voel. Dus ging ik aan de slag met de waarschijnlijkheid dat je in beide landen op een persoon stuit die besmet is met het coronavirus. Die berekeningen zijn gestoeld op een heerlijk staaltje eenvoudige kansberekening, in modelvorm gegoten door een onderzoeksgroep van de Georgia institute of Technology.

Er gaat één belangrijk inzicht aan vooraf. Je moet andersom denken en juist eerst kijken naar de kans dat je een niet besmet persoon treft.

Nu kun je beginnen.  De eerste aanname gaat dan over hoe lang iemand besmettelijk is (hier: 10 dagen). Je bekijkt vervolgens hoeveel mensen er in het bewuste gebied positief getest zijn in de voorbije periode van 10 dagen. In het geval van Nederland zijn dat er 500 per 100.000.

Niet alle positieve gevallen worden gevonden of getest. We hebben te maken met een zgn. Ascertainment Bias. Die stel ik in eerste aanleg, net als dat Georgia Tech-model, op 4. Dat geeft 2000 daadwerkelijk positieve, besmettelijke mensen per 100.000.

Nu bekijk je de kans dat een persoon NIET besmet is met het coronavirus. In dit geval is dat een kans van (100.000 -2.000)/100.000, of te wel: 98 op 100, 0.98.

Bekijk een groep van 30 mensen, ongeveer het aantal aanwezigen in dat Haagse zaaltje. De kans dat ze allemaal niet geïnfecteerd zijn is dan 0.9830: 54.5%. Daarmee wordt de waarschijnlijkheid dat er minstens één persoon aanwezig was die wél positief is het complement: 45.5%.

Zou nu die bijeenkomst in Crema worden gehouden met 30 inwoners van Lombardije, waar je met dezelfde aannames 64 besmettelijke personen op de 100.000 mag verwachten, dan daalt de kans volgens dezelfde berekeningsmethode naar 7.4%. Een verlaging met 84%!

Dat laat nog onverlet dat 100% van de mensen op de werkvloer er gevaccineerd zijn, dat de Lombarden meer genegen zijn mondkapjes te dragen en zich aan andere coronaregels te houden. Het zijn allemaal zaken die maken dat de kans op overdracht en een ernstig ziektebeeld ook nog eens verlaagd wordt, maar menselijk gedrag is moeilijk kwantificeerbaar. Intussen zorgde het er wel voor dat ik me meer op mijn gemak voelde in Italië.

De cijfers


Bronnen

https://allecijfers.nl/

https://www.corriere.it/salute/21_novembre_10/coronavirus-italia-bollettino-oggi-10-novembre-7891-nuovi-casi-60-morti-809b3992-4238-11ec-8325-c375288f2b79.shtml